Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:18
-00:29:31
+00:36:22
8553 2019
89 / 106
-00:15:21
+00:27:10
01:10:52
-00:35:42
+00:41:15
7758 1782
85 / 98
-00:20:25
+00:30:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii