Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:43
-00:29:51
+00:47:06
8224 2029
324 / 336
-00:22:06
+00:40:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii