Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:32
-00:44:13
+00:33:03
8591 6428
336 / 461
-00:26:38
+00:24:02
00:59:26
-00:36:23
+00:29:30
6518 5448
261 / 403
-00:25:16
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii