Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:31
-00:38:03
+00:38:54
7448 1614
291 / 336
-00:30:18
+00:32:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii