Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:22
-00:38:12
+00:38:45
7426 5826
220 / 247
-00:15:35
+00:34:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii