Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:39
-00:21:55
+00:55:02
8428 2144
347 / 350
-00:03:31
+00:46:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii