Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:08
-00:49:26
+00:27:31
4363 3908
78 / 141
-00:42:00
+00:22:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii