Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:40
-00:45:05
+00:34:54
5234 4415
220 / 293
-00:38:22
+00:24:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii