Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:02
-00:38:32
+00:38:25
7365 5800
82 / 98
-00:23:15
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii