Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:40:47
+00:36:10
6932 1366
268 / 336
-00:33:02
+00:29:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii