Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:36
-00:43:58
+00:32:59
6140 5144
226 / 336
-00:36:13
+00:26:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii