Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:58
-00:43:17
+00:35:05
4876 4084
203 / 260
-00:24:08
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii