Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:18
-00:47:16
+00:29:41
5149 655
200 / 350
-00:28:52
+00:21:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii