Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:41
-00:35:08
+00:30:45
6975 5704
284 / 403
-00:24:01
+00:24:50
00:55:27
-00:51:07
+00:25:50
3753 3432
173 / 316
-00:35:34
+00:20:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii