Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:31
-00:53:03
+00:23:54
3058 2838
9 / 34
-00:23:02
+00:04:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii