Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:13
-00:26:36
+00:39:17
9048 6734
315 / 333
-00:14:33
+00:36:28
01:09:50
-00:36:44
+00:40:13
7652 5935
228 / 247
-00:14:07
+00:36:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii