Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:23
-00:56:11
+00:20:46
1952 1845
71 / 247
-00:33:34
+00:17:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii