Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:03
-00:41:31
+00:35:26
6753 5478
246 / 309
-00:26:46
+00:29:32
00:59:30
-00:48:45
+00:29:37
3772 3308
154 / 260
-00:29:36
+00:21:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii