Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:17
-00:33:32
+00:32:21
7532 1519
327 / 427
-00:20:09
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii