Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:10
-01:02:24
+00:14:33
433 415
22 / 247
-00:39:47
+00:10:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii