Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:55
-00:37:39
+00:39:18
7504 1642
226 / 247
-00:15:02
+00:35:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii