Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:17
-00:44:17
+00:32:40
6050 965
222 / 336
-00:36:32
+00:25:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii