Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:21
-00:22:13
+00:54:44
8426 2143
333 / 336
-00:14:28
+00:47:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii