Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:19
-00:40:35
+00:40:21
8084 5454
84 / 91
-00:11:15
+00:31:16
01:00:42
-00:46:03
+00:31:13
7787 6024
82 / 120
-00:28:30
+00:28:05
01:02:50
-00:43:44
+00:33:13
6204 5176
105 / 141
-00:36:18
+00:28:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii