Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:47
-00:45:07
+00:35:49
7227 5114
293 / 348
-00:30:37
+00:28:26
00:44:14
-01:02:20
+00:14:37
445 425
12 / 336
-00:54:35
+00:07:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii