Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:03
-00:08:41
+00:23:36
2055 2055
96 / 99
-00:01:19
+00:16:23
01:08:12
-00:38:22
+00:38:35
7388 1580
302 / 350
-00:19:58
+00:29:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii