Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:58
-00:38:36
+00:38:21
7358 1562
285 / 336
-00:30:51
+00:31:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii