Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:53
-00:47:41
+00:29:16
4996 4390
185 / 336
-00:39:56
+00:22:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii