Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:05
-00:35:29
+00:41:28
7783 1798
305 / 336
-00:27:44
+00:34:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii