Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:48
-00:44:06
+00:36:50
7442 5190
329 / 388
-00:21:05
+00:29:18
00:50:02
-00:45:47
+00:20:06
2422 2270
112 / 498
-00:39:16
+00:16:49
01:03:21
-00:43:13
+00:33:44
6338 5253
263 / 360
-00:25:52
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii