Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:11
-00:42:23
+00:34:34
6554 1181
202 / 247
-00:19:46
+00:30:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii