Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:12
-00:30:22
+00:46:35
8197 2012
134 / 141
-00:22:56
+00:41:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii