Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:06
-00:54:28
+00:22:29
2520 2367
23 / 97
-00:41:32
+00:16:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii