Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:50
-00:45:44
+00:31:13
5669 825
170 / 247
-00:23:07
+00:27:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii