Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:19
-00:46:56
+00:31:26
4190 571
162 / 256
-00:46:56
+00:23:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii