Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:46:45
+00:30:31
7473 1633
389 / 599
-00:28:18
+00:26:21
00:54:55
-00:40:54
+00:24:59
4553 467
236 / 498
-00:34:23
+00:21:42
00:57:39
-00:48:55
+00:28:02
4538 494
191 / 360
-00:31:34
+00:24:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii