Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:50
-00:37:55
+00:39:21
10529 7242
72 / 84
-00:28:08
+00:26:59
01:10:12
-00:25:37
+00:40:16
9169 6779
97 / 106
-00:11:27
+00:31:04
01:13:02
-00:33:32
+00:43:25
7987 6084
88 / 98
-00:18:15
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii