Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:11
-00:41:23
+00:35:34
6792 1295
204 / 247
-00:18:46
+00:31:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii