Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:44
-00:27:50
+00:49:07
8302 2072
241 / 247
-00:05:13
+00:45:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii