Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:31:29
-00:04:20
+01:01:33
9775 2760
28 / 28
+00:43:10
01:05:37
-00:40:57
+00:36:00
6900 1345
25 / 34
-00:10:56
+00:16:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii