Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:46
-00:37:59
+00:39:17
10508 7235
443 / 501
-00:20:26
+00:31:26
01:10:06
-00:36:28
+00:40:29
7685 5950
323 / 348
-00:19:03
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii