Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:25
-00:50:29
+00:30:27
5749 4441
66 / 80
-00:22:38
+00:21:49
00:49:50
-00:56:55
+00:20:21
2363 2207
40 / 121
-00:28:48
+00:11:03
00:56:01
-00:50:33
+00:26:24
3956 3593
67 / 136
-00:32:09
+00:17:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii