Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:50:26
-00:59:28
+00:21:28
2316 199
38 / 189
-00:44:43
+00:10:17
00:53:22
-00:53:23
+00:23:53
4003 426
92 / 244
-00:39:41
+00:14:05
00:57:57
-00:37:52
+00:28:01
5913 837
110 / 202
-00:22:01
+00:21:41
00:58:56
-00:47:38
+00:29:19
5012 613
119 / 202
-00:25:55
+00:20:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii