Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:23
-00:40:31
+00:40:25
8096 2639
350 / 380
-00:25:08
+00:32:51
01:05:20
-00:30:29
+00:35:24
8374 1915
335 / 391
-00:20:57
+00:29:24
01:10:05
-00:36:29
+00:40:28
7680 1732
322 / 348
-00:19:04
+00:32:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii