Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:10
-00:33:24
+00:43:33
7999 6089
317 / 336
-00:25:39
+00:36:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii