Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:51
-00:42:43
+00:34:14
6471 1141
196 / 247
-00:20:06
+00:30:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii