Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:35:37
+00:41:20
7770 1789
30 / 34
-00:05:36
+00:22:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii