Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:37
-01:00:38
+00:17:44
643 608
19 / 126
-00:50:09
+00:07:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii