Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:31
-00:40:03
+00:36:54
7084 1432
273 / 336
-00:32:18
+00:30:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii