Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:38:39
+00:38:18
7351 1558
218 / 247
-00:16:02
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii